ขึ้นไปบนสุด

ติดต่อเรา

สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok's Institute)

สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ฝั่งทิศใต้

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งฝึกอบรม) ฝั่งทิศเหนือ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารลานจอดรถ ชั้น 5 ฝั่งทิศเหนือ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Fax 02-143-8181
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 02-141-9600
Email webmaster@kpi.ac.th